Principper for forældresamarbejde

Det er vigtigt for os at skabe tryghed personale og forældre imellem, hvor vi skaber et ligeværdigt åbent samarbejde omkring det enkelte barn.

I vores mål og værdier beskriver vi det sådan:

Vi synes, at det er værdifuldt at:

  • Her er latter, smil, glæde og humor.
  • Der er en god kommunikation med åbenhed (gensidig), dialog og et højt informationsniveau.
  • Her er en gensidig respekt med plads til forskellighed, imødekommenhed og tillid til hinanden.
  • Vi møder forældrene med anerkendelse.
  • Vi har en positiv tilgang.
  • At vi viser autoritet ved at sætte grænser (ikke love mere, end vi kan holde) og sige til og fra.