Personalet i vuggestuen

Vi er inddelt i 4 stuer, rød-, blå-, gul-, og grønstue. Under hver enkelt stue vil du kunne se hvilket personale der er tilknyttet.

Rød stue

Her kan du se personalet på Rød stue.

Grøn stue

Her kan du se personalet på Grøn stue.

Gul stue

Her kan du se personalet på Gul stue

Køkken

Her kan du se Gitte som er vores "køkkendame" og som laver alt maden i vuggestuen.

Blå stue

Her kan du se personalet på Blå stue.

Vikarer

Her kan du se vores faste vikarer.