Bestyrelsen

Vores bestyrelse vælges på forældremøde i oktober måned, og konstituerer sig på først kommende bestyrelsesmøde.

Bestyrelsen valgt d.10. oktober 2016:

Formand: Helle Lundgaard Huus Hasforth (mor til Villads på blå stue)

Næstformand: Mia Skjøth Mogensen (mor til Sophie på grøn stue)

Bestyrelsesmedlem: Maria Juncker Månsson (mor til Karla på blå stue)

1. suppleant: Signe Wæver (mor til Valde på blå stue)

2. suppleant: Mette Kastrup Hermansen (mor til Sigfred på blå stue)

3. suppleant:Pernille Klitte (mor til Alice på blå stue)

Medarbejderrep.: Pia Thulstrup Hammer

Foreningsudpeget: Christian Wissing Brøndum