Aftalemål

Vores aftalemål med Randers kommune i 2015/16 er overgange.

For at skabe mest mulig sammenhæng i børnenes liv og for at gøre brug af de betydelige ressourcer, som forældrene er i besiddelse af, vil vi målrettet arbejde på at inddrage forældrene i arbejdet i vuggestuen.

For at styrke barnets oplevelse af sammenhæng vil vi have større fokus på det ligeværdige samarbejde mellem personale og forældre. Vi vil målrettet inddrage forældrene i børnenes overgange fra hjem til vuggestue, dagpleje til vuggestue og i overgang fra vuggestue til børnehave.