Aftalemål

Vores aftalemål med Randers kommune i 2017/18 er Sprog og kognition.

Udvikling af et nuanceret sprog er vigtigt for barnets kommunikation med omverdenen. Et alsidigt sprog er vejen til at lære sig selv og verden at kende. Det er gennem sprog at det kan udtrykke behov og mening og møde omverdenens forståelse. Gode sproglige kompetencer er nødvendige for alsidig personlig udvikling. 

Kristrup Vuggestue deltager i det nationale forskningsprojekt ”Vi lærer sprog i vuggestue og dagpleje” sammen med andre institutioner og dagpleje i Randers Kommune. Dette projekt er en målrettet indsats, der skal styrke barnets sprog og ihærdighed.

Læs mere under fanebladet VLS - Vi Lærer Sprog.