Børnemiljøvurdering

Når vi i vuggestuen med børn fra 0-3 år skal vurdere børnemiljøet, er vi i stort omfang nødt til at tolke, hvad vi mener et godt børnemiljø er. Det er svært at inddrage børnene.

Fysisk/æstetisk børnemiljø

Personalet har foretaget en lokalevurdering i ”børnehøjde” i hele huset, samt på vores legeplads. Det har betydet ændringer i indretningen især på stuerne og i fællesrummet. Den gamle del af huset er fra 1972, og trænger flere steder til renovering, især badeværelsernes hygiejne er vi lidt bekymrede for. (Gammelt sanitet, revnede fliser, hullede gulve m.m.). Vi ønsker at få lavet ny belysning i hele huset, så vi får et bedre lys for børnene at være i.

Vi har haft en fælles gennemgang af legepladsen, og vi vurderer at vi nu har en god legeplads, der imødekommer alsidige udfordringer. Æstetisk synes vi at den er i ”topklasse”. Den ser indbydende ud på alle tider af året. Vi har nogle ændringer vi skal have udført ifht. legepladssikkerhed.

Relationer

Alle børn i vuggestuen skal have mindst en tæt kontakt og gensidighed i kontakten til mindst én voksen på stuen. Der laves relationsskemaer mindst hver 3. måned. Der er udarbejdet vensskabsskemaer for alle større børn. De skal gerne have begyndende tætte relationer til andre børn. Vi har lavet skemaer for personale/forældrekontakten – de laves også mindst hver 3. måned.

Børnenes mulighed/ret til at indtage deres egen verden

For at støtte barnets udvikling af bl.a. selvværd er det vigtigt at barnet får mulighed for at mærke egne behov og mulighed for at handle på dem. Derfor skal vi i videst mulig omfang støtte barnet i at blive selvhjulpen og der ved give det følelsen af at ”kunne selv”. Det fokuserer vi meget på bl.a. ved påklædning, spisning og bleskift. Men også ved at øge barnets mulighed for selv at bestemme – f.eks. hvor det vil lege, med hvem, og hvad det vil lave. Som voksen er det vigtigt at signalere at vi tror på barnets egne evner. f.eks. selv at gå ind i vuggestuen, ikke at blive afleveret fra arm til arm, ikke at blive løftet op på stolen m.m. (naturligvis afhængig af barnets alder).

Handlingsplan

Når vi skal opsamle vores handleplaner er det væsentligste: At vi har fokus på barnets relationer, at vi respekterer barnet ”kan selv”, at vi planlægger dagen så barnet får størst mulig indflydelse på hvad det vil lave. At vi løbende indretter huset så det er mest hensigtsmæssigt for barnet og så her er dejligt at være.