Fremtidens Dagtilbud

Fra 1. august 2014 og 2 år frem er vi udtaget til at være med i et forskningsprojekt - Fremtidens dagtilbud.

Formålet med programmet er at få mere viden om, hvordan man understøtter børns trivsel, læring og udvikling gennem en målrettet og systematisk pædagogisk didaktik og et målrettet forældresamarbejde, hvor dagtilbuddets ledelse er drivkraft.

Effekten af indsatsen undersøges blandt ca. 9.000 børn i alderen 0-6 år.

De involverede dagtilbud vil arbejde målrettet ud fra de seks læreplanstemaer, som er alsidig personlig udvikling, sociale kompetencer, sproglig udvikling, krop og bevægelse, natur og naturfænomener samt kultur og kulturelle udtryksformer. Derudover vil der i de deltagende dagtilbud være særlig fokus på forældreinddragelse, kompetenceudvikling, ledelse og brug af it.

Vi vil løbende informere jer om de forskellige faser i projektet, spørg endelig hvis I vil vide mere.

Se den forældrepjece, der er lavet i forbindelse med projektet.