Værdigrundlag

Kristrup Vuggestue er en selvejende institution under Landsorganisationen Danske Daginstitutioner - LDD.

Vi har driftsoverenskomst med Randers Kommune. Derfor har vi de samme overordnede mål og værdier, som de andre institutioner i kommunen, men vi yderligere mål og værdier som vi vil uddybe.

Mål og værdier

Mål

I Kristrup Vuggestue er vores mål, at børnene trives i et udfordrende miljø, hvor barnets udvikling og læring er i fokus.

For at skabe et godt udviklings- og læringsmiljø er det vigtigt, at vi er gode til at se det enkelte barn, og det som har betydning for det.

Læring er udvikling i et miljø med fokus på fordybelse, leg og selvforvaltning, hvor barnets nysgerrighed og interesser tilgodeses – ikke at forstå som indlæring og undervisning.

For at barnet kan trives, er det nødvendigt at vi er voksne, der møder barnet med omsorg og nærhed – og skaber en tryg atmosfære.

Vi ønsker at ”opdrage” børnene – opdrage i betydningen ”dannelse”. Vi synes, at det er vigtigt, at barnet lærer - ikke kun sig selv og egne grænser at kende – men også lærer, at omgås og respektere andre og deres grænser – og lærer indgå i en sociale relationer. Vi mener ikke opdragelse i betydningen ”disciplinering” eller tilpasning.

For at barnet kan opnå dette, er det vigtigt, at vi som voksne tager ”børneperspektiv” – og respekterer det enkelte barn, som den personlighed det er.

Værdier

Vi synes, at det er værdifuldt at:

 • her er latter, smil, glæde og humor. 
 • møde barnet med anerkendelse. Det skaber selvværd, respekt for sig selv og andre og tillid til voksne.
 • møde empatiske voksne – dette udvikler empati hos barnet. 
 • børnene får ret til at indtage deres egen verden. 
 • have udeliv. 
 • være voksne som tager ansvar – dette skaber tillid. 
 • være nærværende voksne.

Pædagogiske principper

For at efterleve vores værdier skal vi, i forhold til:

1. Latter, smil, glæde og humor:

 • have en positiv tilgang
 • vise begejstring give positiv irettesættelse (ikke skæld ud)

2. Anerkendelse:

 • styrke barnets selvværd
 • se barnet (bl.a. sige goddag og farvel)
 • møde barnet, hvor det er
 • vise respekt
 • vise følelser
 • være imødekommende

3. Empati:

 • udvise empati for barnet
 • sætte ord på følelser
 • støtte op om venskaber

4. Ret til at indtage sin egen verden:

 • give plads til forskellighed.
 • give mulighed for selvbestemmelse – ved at lytte til barnet,  være opmærksom (bl.a. på kropssprog), aflæse signaler.
 • give plads til selvhjulpenhed: ved at give ro og tid.

5. Udeliv:

 • Sørge for at tilbringe meget tid udenfor. Det er godt for: helbredet/sundheden, motorikken, stressniveauet og de sociale relationer. Det giver mulighed for: kendskab til årets gang og naturoplevelser 

6. Voksne der tager ansvar:

 • turde sætte grænser
 • være en autoritet – (bl.a. være synlige)
 • kunne rumme følelser
 • tage ansvar i situationen – (Have overblik//handle på det)

7. Nærværende voksne

 • skabe ro, forudsigelighed og genkendelse
 • give opmærksomhed
 • skabe mulighed for fordybelse via nysgerrighed, lyst til at udforske, imødekommenhed, at vise engagement og skabe ro til barn/voksen relation.

ICDP

I vuggestuen arbejder vi ud fra en anerkendende relations- og ressourceorienteret pædagogik.

Vi er inspireret af ICDP metoden, ICDP står for: International Childhood Development Programmes.

Metoden er udviklet i Norge af to professorer i psykologi, Henning Rye og Karsten Hundeide. Vi bruger ICDP som en ramme, og der er nogle helt konkrete metoder og redskaber, vi løbende arbejder med på personale- og stuemøder.  7 pædagoger har været på ICDP modul,  certificeret efteruddannelse og en medarbejder været på ICDP modul 2, som gør at hun nu kan vejlede i ICDP.

Vejledningen bruger vi på flere forskellige måder, vi tilbyder studerende en kort introduktion, alle nyansatte får et vejledningsforløb og så bruger vi vejledningen til at arbejde i dybden med relationerne på stuerne.

Vi tænker, at børn i 0-3 årsalderens tætteste og vigtigste relation i vuggestuen er relationen med autentiske voksne, der anerkender og møder barnet med omsorg og nærhed. Og ICDP har fokus på de voksnes relationskompetence.

Børnene får naturligvis i løbet af vuggestuetiden mere og mere fokus på relationen med jævnaldrene børn og danner begyndende venskaber. Det indebærer stort voksenfokus på det større fællesskab: børnefællesskabet. Vi har ansvar for at skabe rammer for, at alle børn udvikler sig ligeværdigt i dette fællesskab, og har dermed ansvar for at skabe mulighed for deltagelse for ALLE børn.

En af de metoder vi bl.a. bruger er video feedback. Vi bruger videooptagelser af samspillet mellem børn og voksne, for at se lidt nærmere på hvad der rent faktisk sker, når vi arbejder bevidst med relationer.

I videoklippet sættes der ”billede” på relationen, og det giver mulighed for refleksion og kollegafeedback.

Vi bruger begrebet gyldne øjeblikke. Det er lige netop det øjeblik, hvor der er en helt særlig kontakt mellem barnet og den voksne.

Har I lyst til at læse mere, har vi en folder, I kan låne:

 • ”8 samspilstemaer, relationsarbejde – en forældreguide”.
 • Bogen Relationsarbejde i institutions og skole af Karsten Hundeide går i dybden med selve ICDP programmet.

I er meget velkommen til at spørge, hvis I vil vide mere.