Sprogudvikling

En af de metoder vi bruger i arbejdet med sprogudvikling i vuggestuen er "Sprogpakken".

Det overordnede formål med Sprogpakken er at tilbyde en massiv opkvalificering af det pædagogiske personales arbejde med børns sprog, der dels skal bidrage til at alle børn får bedre sproglige kompetencer, men også bidrage til at understøtte implementeringen af de nye regler om sprogvurdering og sprogstimulering der trådte i kraft 1. juli 2010.

I vuggestuen er det ikke nyt for os at arbejde målrettet med sprog, men med sprogpakken er vi blevet introduceret til nogle nye metoder, bl.a. "dialogisk læsning" og "samtaler i hverdagen".

De understøttende sprogstrategier i Sprogpakken er:

  • Følg barnets interesse.
  • Brug åbnende spørgsmål.
  • Vent på barnets svar.
  • Fortolk og udvid, hvad barnet siger.
  • Hjælp barnet med at sætte ord på.
  • Forklar ord, barnet ikke kender i forvejen.
  • Relater til noget, barnet kender.
  • Udnyt de sproglige kompetencer, barnet har i forvejen.
  • Ret ikke barnets fejl direkte.
  • Leg med sproget, når det er muligt.

Vi har 2 pædagoger der har været på Sprogpakkens 4-dags kursus.